Stadsdeel: nauw samenwerken met VEBAN

12 maart

‘We willen als stadsdeel nauw samenwerken met VEBAN.’ Dat zei stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud tijdens de jaarlijkse ondernemersbijeenkomst van het stadsdeel in de Kromhouthal, eind februari.

‘Een stad kan niet zonder ondernemers,’ vervolgde Groenewoud. ‘We moeten het samen doen. Dat is niet altijd makkelijk maar we moeten met elkaar in gesprek blijven en opzoek gaan naar oplossingen.’ Zij refereerde naar de enorme transformatie die Noord ondergaat en de gevolgen voor bedrijven.

Groenewoud kwam met het idee van ‘duurzaam schuiven’. Bedrijven die weg moeten uit een gebied via een vraag- en aanbod platform een permanente kavel aanbieden op een andere plek. Zij wil dat de gemeente actief gaat zoeken naar alternatieve verhuisplekken, iets waar VEBAN al twee jaar voor lobbyt.

Ook onderzoekt het stadsdeel of het mogelijk is in de plinten grote bedrijfsunits te bouwen met bovenop daktuinen. Dit wordt al veelvuldig is toegepast in IJburg. Dan kunnen bedrijven terugkeren en bewoners op de daken recreëren.

Het stadsdeel wil graag leren van de omgevingsdienst in Zaandam waar bedrijven en bewoners al jaren dicht bij elkaar zijn gevestigd. Groenewoud: ‘Tot hoever kun je gaan in een slimme combinatie van wonen en werken?’ Daarnaast wil het stadsdeel graag van ondernemers zelf horen wat zij nodig hebben in de openbare ruimte.

Tot slot riep Groenewoud de ondernemers die een tijdelijke vergunning hebben op om na te denken over hun toekomst en de mogelijkheden om deze tijdelijkheid om te zetten in een vaste vergunning.