NetwerkenWerkt! – het HR-netwerk van Amsterdam

16 december

Op 10 december 2020 is het HR-netwerk NetwerkenWerkt! in Amsterdam van start gegaan, met als doel om de samenwerking tussen de publieke sector en het bedrijfsleven te stimuleren door samen te werken in de steeds veranderende arbeidsmarkt. Denk hierbij aan het plaatsen van participatie-kandidaten, leerlingen en de re-integratie van medewerkers en boventallig personeel op stages, vacatures en werkervaringsplekken (met en zonder loonwaarde). 

NetwerkenWerkt! is in 2019 als maatschappelijk initiatief opgericht in Zaandam door de HVC Groep en Werkom met als doel om de inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen. Inmiddels wordt het concept landelijk op verschillende plekken uitgerold. Ingrid van der Oord is namens VEBAN en Bring at Work voorzitter van het netwerk in regio Amsterdam.

De uitgangspunten van het netwerk zijn als volgt:

  • De publieke sector en het bedrijfsleven nog meer te verbinden;
  • Een duurzaam netwerk voor HR-professionals zonder commercieel oogpunt;
  • Kennisuitwisseling ;
  • Aandacht voor kandidaten met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
  • Tijdens deze kick-off meeting worden de ervaringen gedeeld uit het netwerk van Zaanstreek Waterland, waar al meer dan 60 vacatures zijn gedeeld.

Met succesvol resultaat:

  • Meer dan 15 werkzoekenden naar betaald werk i.s.m. Sortiva en Agros via SROI HVC
  • 6 banen bij Milieuwerk voor Nieuw Beschut kandidaten via SROI HVC
  • s.m. WSP Groot Amsterdam dan 30 kandidaten voorgesteld op garantiebanen bij Waternet
  • Meer dan 5 stageplaatsen voor het RegioCollege en TechGrounds
  • Realisatie van re-integratieplaatsen bij o.a. HVC, Dubois, ICT vanaf Morgen

Introductie Hallowerk
Daarna werd er door Roxanne Lejeun (accountmanager bij het Regionaal werkcentrum) een presentatie gegeven. Hallowerk wil voorkomen dat mensen in een uitkering belanden en helpt werkgevers daarom met bemiddeling van onder- en overcapaciteit. Werkgevers krijgen kosteloos toegang tot een bestand van werkzoekenden. Werkzoekenden kunnen zichzelf presenteren aan werkgevers op basis van hun talenten. Accountmanagers kunnen eenvoudiger en gerichter werkgevers en werkzoekenden samenbrengen en ondersteunen.

Vraag en aanbod
Tot slot is er voor de deelnemers gelegenheid om hun zoekvraag of werkaanbod te delen. Daarop worden verschillende verbindingen gelegd. Naar aanleiding van de meeting zullen deze mensen met elkaar contact opnemen om de casus nader te bespreken.

Vervolg
Vanaf 2021 zal er voor NetwerkenWerkt! Amsterdam maandelijks een matchtafel worden georganiseerd. Deze vindt iedere tweede donderdag van de maand plaats. Heeft u interesse om ook aan te sluiten bij dit HR-netwerk? Stuur dan een e-mail aan secretaris Desiree Beer: d.beer@amsterdam.nl