Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf van de aanscherping milieuzone 2022?

15 september

Marktconsultatie gemeente Amsterdam

VEBAN nodigt haar leden uit voor een consultatiegesprek met de gemeente Amsterdam over de aanscherping van de milieuzone in 2022 op donderdag 24 september van 15:00 tot 16:30 uur in de NDSM-Loods op het NDSM-terrein.

Deze aanscherping van de milieuzone geldt vanaf 2022 voor autobussen en vrachtauto’s. Volgens dit voorgenomen besluit van het college mogen vanaf 2022 alleen vrachtauto’s en autobussen met diesel emissieklasse 6 of schoner binnen de ring A10 rijden.

Deze aanscherping heeft ongetwijfeld gevolgen voor de bedrijfsvoering van bedrijven in Amsterdam-Noord. Niet alleen voor bedrijven die zelf een wagenpark met vrachtauto’s en autobussen hebben, maar ook voor bedrijven die bereikbaar moeten zijn voor autobussen en vrachtauto’s.

VEBAN heeft zich eerder uitgesproken en haar zorgen geuit over de aanscherping van de milieuzone. Deze brief is naar het college en naar de gemeenteraad gestuurd.

Tijdens dit consultatiegesprek willen we graag weten welke gevolgen deze maatregel voor uw bedrijf heeft. Wij hopen op uw komst.

Praktische informatie

Datum: donderdag 24 september 2020
Tijd: 15:00 – 16:30 uur (inloop vanaf 14:45 uur)
Locatie: NDSM-Loods (binnen, naast IJver)
Aanmelden: VEBAN-leden hebben een e-mail ontvangen met een link voor aanmelding. Bent u nog niet lid van VEBAN, maar wilt u wel graag aan deze consultatie deelnemen? Meldt u zich dan aan bij Patricia Wouda via belangenbehartiging@openbedrijvendagamsterdamnoord.nl

We zien uw komst tegemoet!

Met een vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Rob Post,
Voorzitter VEBAN