VEBAN teleurgesteld over beantwoording inspraak op Aanscherping Milieuzone 2020

03 juli

In februari heeft VEBAN namens haar leden een reactie gegeven op de plannen van de gemeente om de milieuzone in de stad uit te breiden en aan te scherpen. VEBAN vindt het belangrijk dat de gemeente maatregelen neemt voor een schone lucht, maar waarschuwt daarbij dat die plannen wel haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moeten zijn.

‘Je kunt als gemeente heel snel willen gaan, maar de bewoners en de ondernemers moeten het uiteindelijk gaan doen’ aldus voorzitter Rob Post.

VEBAN vindt dat Amsterdam-Noord een overgangsperiode verdient om zich, net als andere delen van de stad, stap voor stap, aan te passen aan de milieuzone. Noord krijgt in één keer de aangescherpte norm, terwijl de gemeente ook kan kiezen voor een lichtere norm.

Daarnaast roept VEBAN op de bedrijventerreinen in Noord bereikbaar te houden voor bedrijfswagens en zwaarder materieel. Dat kan door uitzonderingsgebieden aan te wijzen, door een slim ontheffingenbeleid en ook door in gesprek te gaan met ondernemers.

‘Sommige ondernemers moeten nu op korte termijn hele grote investeringen doen. Het stadsbestuur hoort daarover in gesprek te gaan en oplossingen te bieden. Die houding en bereidheid blijkt nergens uit de beantwoording van onze zienswijze’ zegt Post.

VEBAN brengt dit onderwerp daarom verder onder de aandacht met een brief aan de gemeenteraadsleden. Lees hier de reactie van VEBAN op de beantwoording van het college. Wordt vervolgd…

Meer informatie