Staking veren zet bereikbaarheid Amsterdam-Noord onder druk

27 mei

De afgelopen week heeft VEBAN op meerdere manieren druk uitgeoefend om de veren tijdens de stakingsdag van dinsdag 28 mei toch te laten varen. Helaas hebben de vakbonden FNV, CNV en ABGP hier geen gehoor aan gegeven.

VEBAN heeft bij de vakbond FNV zelf bezwaar gemaakt namens de ondernemers in Amsterdam-Noord. VEBAN respecteert het stakingsrecht, maar bij de veren gaat het niet om traditioneel openbaar vervoer maar om een compensatieregel voor het ontbreken van een vaste oeververbinding voor voetgangers en fietsers. Wij hebben daarom nadrukkelijk gevraagd of de veren morgen kunnen blijven varen, desnoods minder frequent, om Amsterdam-Noord bereikbaar te houden.

Daarnaast hebben wij onze zorgen geuit bij het stadsdeelbestuur van Amsterdam-Noord, die deze vervolgens heeft gedeeld met wethouder Sharon Dijksma van verkeer en vervoer. Voorzitter Rob Post heeft vorige week intensief overleg gevoerd met ondernemers op Overhoeks (o.a. Shell, EYE, THIS IS HOLLAND, Tolhuistuin, A’DAM Toren, Hyperion Lyceum en AHK), om nog beter aan het stadsdeelbestuur over te kunnen brengen welke gevolgen de staking heeft. Om de achterliggende problematiek, de bereikbaarheid van Noord, verder op de kaart te zetten, is vanmorgen ook een persbericht verspreid.

Uiteindelijk heeft de centrale stad besloten om morgen één buis van de IJtunnel open te stellen voor fietsers. Een noodoplossing, aangezien voetgangers niet door de tunnel kunnen en de tunnel ook niet beschikbaar is voor auto’s. De andere buis is opengesteld voor ambulance en brandweer.

Voor de meest recente informatie raden wij aan om de website van GVB te raadplegen.