November 2020 oude diesels de stad uit

11 december

Alleen minder vervuilende dieselpersonen- en bestelauto’s mogen vanaf november 2020 nog binnen de ring A10 rijden. Dat heeft het college van B en W onlangs besloten. Dieselauto’s van voor 2006 mogen niet meer de stad in rijden.

Met behulp van subsidies wil de gemeente Amsterdam stimuleren om voor een schoner alternatief te kiezen. De milieuzone past binnen het nieuwe harmonisatiebeleid van het Rijk en is samen met de subsidieregeling de eerste concrete uitwerking van het onlangs vastgestelde Actieplan Schone Lucht. Het uiteindelijke doel van het actieplan is uitstootvrij en stil verkeer in 2030.

Amsterdam vanaf  november 2020 emmissieklasse 4 of hoger
De gemeente Amsterdam kiest voor de groene milieuzone, wat betekent dat alleen dieselauto’s uit 2005 of later (v.a. emissieklasse 4) nog toegelaten worden. Er zijn enkele dieselvoertuigen met emissieklasse 3 die onder een uitzondering vallen, bijvoorbeeld bepaalde aangepaste voertuigen voor gehandicapten, oldtimers van 40 jaar en ouder en kampeerwagens van inwoners van een milieuzone-gebied. Ongeveer 8.000 Amsterdammers hebben zo’n diesel met bouwjaar 2006 of eerder.

De milieuzone beslaat het gebied binnen de ring A10, dus ook grote delen van Amsterdam-Noord. De ring zelf blijft voor oude diesels bereikbaar. Het gebied geldt vanaf november 2020 ook als grens van de milieuzones voor vrachtauto’s, taxi’s, bestelauto’s en autobus.

2025: alle bestel- en vrachtwagens binnen de bebouwde kom uitstootvrij
Bij de start van het nieuwe systeem in november 2020 blijft voor vrachtauto’s emissieklasse 4 en hoger van kracht. In 2022 wil de gemeente Amsterdam dit uitbreiden naar emissieklasse 6 en hoger (de z.g.n. paarse zone). Vanaf 2025 is de gemeente Amsterdam van plan een zero-emissiezone voor bedrijfs- en vrachtauto’s in te stellen. Bedrijfsauto’s mogen de zone alleen inrijden als zij geen broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes uitstoten.

Subsidie voor schoner vervoer
De gemeente komt Amsterdam tegemoet in de kosten. Mensen met een oude dieselauto krijgen een subsidie voor de sloop van hun auto. De subsidies zijn vanaf januari aan te vragen. Wie voor 31 maart 2020 beslist, kan rekenen op een extra bedrag. Per aanvraag ligt het subsidiebedrag tussen de €500 en €2.000. Voor de subsidieregeling is in totaal €4 miljoen beschikbaar gesteld.

Reactie VEBAN
De milieuzone ligt ter inspraak van 6 januari tot 17 februari 2020. VEBAN zal voor die tijd bij haar leden inventariseren wat het effect van de maatregelen is voor de bedrijven.

Bron afbeelding: Actieplan Schone Lucht