OpenBedrijvendag / Het bestuur / Adri Doorneveld

Adri Doorneveld

Algemeen bestuurslid

Adri woont al bijna zijn hele leven in Amsterdam-Noord. Vanaf 2001 heeft eerst als planeconoom en later als adviseur toerisme en promotie bij stadsdeel Amsterdam-Noord gewerkt, met als doel om Noord op de kaart te zetten. Best een uitdaging in die tijd, omdat Noord minder hip was dan nu.

Adri leidde vele ondernemers in toerisme, kunst en cultuur rond, evenals buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders en journalisten, tot de New York Times aan toe. Hij was betrokken bij de komst van de A’DAM Toren en Eye op Overhoeks en Pllek en het HEMA-hoofdkantoor op de NDSM-werf.

Sinds enkele jaren is Adri ondernemer en verzorgt hij rondleidingen door Noord. Hij kent alle ontwikkelingen op het gebied van toerisme, waar hij zich ook in deze bestuursrol mee bezig zal gaan houden. Hij wil zich namens VEBAN graag inzetten voor de toeristisch ondernemers in Noord en een duurzaam toerismebeleid. Zie hiervoor ook onze visie over Toerisme in Noord.

Aanmelden