Wil jij cyber ambassadeur worden?

03 juli

Namens het bestuur van VEBAN neemt Peter Wolfs deel aan het Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland (PVO).

Samen met een aantal partners, waaronder het CTO (Chief Technology Office) van de gemeente Amsterdam en het cyberteam van de politie, is het PVO een project gestart om in verschillende branches van ondernemers ‘cyber ambassadeurs’ te gaan werven. Het is de bedoeling om deze ambassadeurs kennis en informatie te verschaffen over de risico’s van cybercrime en het vergroten van cyber weerbaarheid, zodat zij dit kunnen delen met de ondernemers uit hun branche- of ondernemersvereniging. De ambassadeurs kunnen ook een rol vervullen als vraagbaak voor hun mede-ondernemers of bestuur en doorverwijzen naar het professionele cybernetwerk van overheid en private partijen.

Aan Peter Wolfs is is gevraagd om binnen onze vereniging uit te vragen of er leden zijn die deze rol van cyber ambassadeur willen vervullen. Qua tijdsinvestering is de voorlopige inschatting als volgt: maximaal twee keer deelnemen aan een bijeenkomst van 2 a 2,5 uur om getraind te worden tot cyber ambassadeur. Daarna krijgt de ambassadeur een vast contactpersoon vanuit het professionele cybernetwerk toegewezen die geraadpleegd kan worden in geval van vragen, informatie of advies. De eerste bijeenkomst zal eind september of begin oktober zijn.

Heb je interesse om de rol van cyber ambassadeur in te vullen binnen VEBAN? Laat het ons dan weten per e-mail aan info@openbedrijvendagamsterdamnoord.nl. Wij zullen je dan verbinden aan de coördinator van het Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland.