Verslag Leden Lunch Duurzaamheid

25 april

De lunch werd voorgezeten door Edwin Klomp, bestuurslid Economische Ontwikkeling en met zijn onderneming Technisch Buro Klomp voorloper op het gebied van duurzaamheid. Hij werd tijdens de bijeenkomst bijgestaan door Joan Kramer van de Gewoonboot.

Edwin vertelde ooit met duurzaam ondernemen te zijn begonnen nadat hij geïnspireerd werd tijdens een seminar. Toen hij zich begon te verdiepen in het onderwerp, onderzocht hij eerst welke stappen hij kon zetten zonder direct enorme investeringen te hoeven doen. Daardoor ontdekte hij de zogenoemde 80/20 regel. 80% is gemakkelijk te realiseren, slechts de laatste 20% vergen grote investeringen. In 2012 won Edwin de DAM prijs. Dit gaf zijn bedrijf een enorme boost. Edwin gelooft dat je duurzaamheid vandaag de dag niet meer links kan laten liggen.

Na de inleiding van Edwin kwamen er diverse onderwerpen aan bod, daaronder:

  • Subsidie klimaatfonds Gemeente Amsterdam: de gemeente heeft 45 miljoen euro beschikbaar gesteld voor duurzame initiatieven. Het doel hiervan is Amsterdam duurzaam maken en duurzaam bouwen te stimuleren.
  • Duurzaamheid kan vernieuwing binnen een onderneming zijn. Op de lange termijn zal het zowel voor de klant als de ondernemer meer opleveren.
  • Tegenwoordig gaat ondernemen niet meer alleen om winst maken. Betekenis en doelen van de onderneming zijn een grote rol gaan spelen, ook bij het aantrekken van jong talent.
  • Als ondernemer kun je je onderscheiden van andere partijen kan door duurzaam te ondernemen, maar ook door duurzame relaties op te bouwen met klanten.
  • Het kan voor een ondernemer lastig zijn om het begrip duurzaamheid te vertalen tot iets tastbaars. Duurzaamheid kan gaan over aarde en milieu, maar ook bijdragen aan sociaal maatschappelijke problemen valt daaronder.

Rol van VEBAN
De deelnemers is gevraagd wat de rol van VEBAN kan zijn als het gaat om duurzaam ondernemen in Amsterdam Noord. Ze waren het er over eens dat VEBAN jegens duurzaamheid een positieve houding zou moeten hebben, misschien zelfs wel een voorbeeldfunctie. Concrete activiteiten waarmee VEBAN zich zou kunnen bezig houden zijn o.a.:

  • Bekendheidgeven aan de beschikbare subsidie vanuit de gemeente;
  • Het creëren van een simpele milieubarometer/checklist om duurzaamheid te meten;
  • Verbinden van ondernemers met duurzaamheidinitiatieven zoals NDSM Energie en Buiksloterham Circulair;
  • Succesverhalen delen over duurzaam ondernemen, bijvoorbeeld door middel van een duurzaamheidsnieuwsbrief;
  • Het faciliteren van inhoudelijke events met het thema duurzaamheid.