Verbeteren knooppunt A10 / S116 / N247

04 oktober

Het wordt steeds drukker op de op- en afritten bij de S116 en N247 naar de A10. Volgens de Vervoersregio Amsterdam is niks doen geen optie. ‘Wanneer er geen maatregelen worden getroffen, zal het autoverkeer op de knoop in de toekomst ernstige vertraging ondervinden’, zo schrijft de Vervoerregio Amsterdam in haar rapport Planstudie Knoop A10-N247-S116.

Zij komt met vier opties om de doorstroming te bespoedigen.

De vier opties in een notendop:

  1. Beter instellen van stoplichten voor afwikkeling van het verkeer naar op- en afritten, dat uit Noord Holland komt (N247) en uit Noord (s116) (pijltjes 1). Met daarbij een verbreding van de afrit  S116 naar de  Nieuwe Leeuwarderweg (pijltje 2) en een verlenging van de oprit vanaf de Nieuwe Leeuwarderweg naar de A10 richting Utrecht (pijltje 3).
  2. Een geheel nieuwe oprit voor rechtsaf  tussen de N247 en de A10 richting Zaanstad. Om het verkeer vanuit Noord-Holland beter te laten doorstromen (gele pijl).
  3. Een fly-over vanaf de N247 over het knooppunt naar de A10 ring richting Utrecht (rode pijl). Om ook tevens het verkeer vanuit Noord-Holland beter te doen aansluiten op de ring.
  4. En tot slot de laatste optie: een combinatie van 2 en 3.

De Vervoerregio geeft voorkeur aan optie 1, het beter benutten van de bestaande situatie. Het is de goedkoopste variant (€ 8,7 miljoen) en makkelijk uit te voeren. De 2e optie; een nieuwe oprit voor de A10 vanuit Noord-Holland, geeft een betere doorstroming, maar is volgens de Vervoerregio niet direct nodig. Deze optie is een stuk duurder (€ 33,5 miljoen) en geeft aanzienlijk overlast bij de aanleg. Laat staan optie 3, de fly-over. De haalbaarheid is beperkt vanwege de grote overlast die de bouw geeft en de aanzienlijk kosten (€ 36 miljoen). Deze fly-over lost niet veel meer verkeer op dan de bestaande oprit en daarom is optie 2 beter. Een combinatie van de fly-over en de nieuwe oprit (optie 4) heeft daarom geen meerwaarde.

Met de komst van steeds meer woningen in het Hamerkwartier, dat een volledige woonwijk moet worden en de toename in het algemeen van woningbouw en bedrijvigheid in Amsterdam-Noord staat VEBAN volledig achter het besluit om dit knooppunt aan te pakken.

VEBAN zou graag zien dat niet alleen optie 1 wordt uitgevoerd, maar dat er ook een extra oprit komt en een fly-over. VEBAN verwacht dat groei van verkeer veel sneller zal toenemen dan tot nu toe uit studies blijkt. Dit blijkt telkens als de gemeente Amsterdam haar plannen voor inrichting straten en wegen in Noord moet aanpassen op de nieuwe drukte.

Reageren
Omwonenden en belanghebbenden konden tot en met 13 oktober 2019 reageren op het rapport van de planstudie en het voorlopig voorkeursalternatief. VEBAN heeft namens haar leden gereageerd middels een inspraakreactie.

Bekijk de brief via deze link.