Update belangenbehartiging ondernemers Asterweg

13 april

Naar aanleiding van onze oproep en de inspanningen van diverse ondernemers op de Asterweg, hebben zich maar liefst 20 bedrijven gemeld om zich aan te sluiten bij onze belangenbehartiging rondom de plannen voor herinrichting.

VEBAN is in contact met twee ambtenaren op het stadhuis die over deze herinrichting gaan: Co Stor, hoofd gebiedsontwikkeling Amsterdam-Noord, en Marian Steenhagen, verantwoordelijk voor gebiedsontwikkeling Buiksloterham.

Zij nodigen de ondernemers uit om ook zelf met ze in gesprek te gaan over de gevolgen van deze herinrichting voor hun bedrijfsvoering. Daarom is er op 24 april een bijeenkomst gepland. Bent u ook ondernemer op de Asterweg en wilt u graag aansluiten? Dan kunt u zich melden bij Julie van Traa: julie@openbedrijvendagamsterdamnoord.nl.