Een soepeler parkeervergunningstelsel voor ondernemers in Amsterdam-Noord

14 juli

1 parkeervergunning per 10 werknemers. De gemeente wil deze maatregel eind juli 2018 invoeren, als in grote delen van Amsterdam-Noord betaald parkeren wordt ingevoerd (van de Buiksloterham tot het Hamerkwartier). Voor nieuwe bedrijven zal zelfs gelden dat er geen enkele parkeervergunning wordt afgegeven.

De Vereniging Bedrijven in Amsterdam-Noord (VEBAN) maakt zich daarom grote zorgen. Met deze maatregel komen haar leden, de ondernemers en dan vooral de MKB bedrijven, ernstig in problemen met hun bedrijfsvoering.

Veel werknemers komen uit andere delen van de stad of de regio en gaan met de auto naar het werk. Zij kunnen straks niet meer parkeren. Het openbaar vervoer is in dit deel van de stad nog niet zo fijnmazig als in andere stadsdelen. De auto is in Noord vaak nog hét vervoersmiddel om mee naar het werk te gaan.

VEBAN stelt voor de norm te verlagen naar 1 parkeervergunning per 3 FTE.

Dit is volgens de vereniging van vitaal belang voor de economie van Noord. Niet alleen voor het behoud van de lokale bedrijvigheid van kleine ondernemers maar ook om als stadsdeel populair te blijven voor nieuwe bedrijven.

Het voorgestelde nulplafond voor nieuwkomers zal Noord als vestigingsgebied zeer onaantrekkelijk maken. Welke ondernemer vestigt zich in een gebied waarvan hij van te voren weet dat hij geen enkele parkeervergunning krijgt? Deze maatregel vindt VEBAN onverstandig, zeker nu de economie aantrekt en veel creatieve start-up’s voor Amsterdam-Noord kiezen.

Ook voor nieuwe bedrijven pleit VEBAN een norm in te voeren van 1 parkeervergunning per 3 FTE.
VEBAN spreekt namens de ondernemers in Amsterdam-Noord. Bij VEBAN zijn 350 bedrijven aangesloten, verspreid over het hele stadsdeel. Van ZZP’ers en MKB tot grote werkgevers, zoals HEMA, Shell en BovenIJ Ziekenhuis.

Middels een brief heeft VEBAN haar zorgen gedeeld met portefeuillehouder Saskia Groenewoud van Verkeer, Infrastructuur en Parkeren in Amsterdam-Noord.