Rob Post over de ‘nieuwe’ Nieuwsbrief en het Coronavirus

19 maart

Nu online: onze nieuwsbrief maart over het coronavirus, diesels en KANS!

Beste VEBAN-leden,

Wij presenteren een nieuwe Nieuwsbrief met nog meer inhoud dan u van ons gewend bent. We starten deze nieuwsbrief met een column van Bas Kok, waarvan het de bedoeling is dat hij vanaf nu deel uitmaakt van onze maandelijkse Nieuwsbrief. Bas zal steeds op prikkelende wijze een onderwerp belichten waar ondernemers in Amsterdam-Noord mee te maken hebben. Hij doet dat op eigen titel en niet namens het bestuur van de VEBAN.

In zijn eerste column belicht hij een KANS voor Noord als het gaat om een betere oplossing voor de kruising van de A10 met de Nieuwe Leeuwarderweg. Als VEBAN hebben we in onze zienswijze al aangegeven dat er niet 1 optie zou moeten worden uitgevoerd, maar dat er meer zou moeten gebeuren. In onze zienswijze hebben we aangegeven dat er een extra oprit en een fly-over zouden moeten komen. We willen met de vernieuwde nieuwsbrief – naast het informeren van onze leden – ook meer mensen buiten de vereniging bereiken en onze positie als belangenbehartiger verstevigen door inhoudelijk bij te dragen aan het debat over de ontwikkelingen en ondernemerschap in Amsterdam-Noord.

Maar het thema dezer dagen is het Coronavirus. Voor onze gehele samenleving een zeer ingrijpende gebeurtenis die iedereen individueel raakt. Voor ondernemers komt daar dan nog iets bij: de zorg voor de onderneming en de medewerkers. Veel ondernemers staat het water aan de lippen. Als voorzitters van de ondernemersverenigingen van Amsterdam, zijn we verenigd in het zogenaamde GBA-overleg. Dat voert deze week overleg met wethouder Everhardt van Economische Zaken om op korte termijn een aantal maatregelen te nemen.

Het gaat dan om financiële ondersteuning en de vorming van een ondersteuningsfonds, maar ook om bijvoorbeeld versoepeling van de regels rondom bijstand voor ZZP’ers en kleine ondernemers en het afschaffen van precariobelasting en reclamebelasting. We roepen de gemeente op: bied ondersteuning aan lokale ondernemers en richt een adequate website in. Een heel pakket van maatregelen wordt deze week besproken en ik ben heel benieuwd in hoeverre de gemeente Amsterdam de lokale ondernemers gaat helpen om hun hoofd boven water te houden, want nodig zal het zijn. We houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte. We horen ook graag waar jullie in deze moeilijke tijd concreet tegenaan lopen, zodat we jullie belangen optimaal kunnen behartigen.

We brengen ook graag Noordse ondernemers bij elkaar. Lees de oproep om elkaar waar mogelijk te helpen. Heb je in deze Corona-crisis extra diensten nodig, of juist producten of capaciteit over? Zet het in de VEBAN LinkedIn Groep, we brengen graag vraag en aanbod bij elkaar: Noordse ondernemers, help elkaar.

Houd moed!

Rob Post