Rob Post: gemeente heeft te weinig oog voor bedrijven in Buiksloterham

09 oktober

Beste VEBAN-leden,

Net waren we weer gewend aan de relatieve vrijheid om in persoon bijeenkomsten bij te wonen en nu zijn we weer in een gedeeltelijke intelligente lockdown aanbeland. Nog net voor de persconferentie van premier Rutte eind september hadden we als VEBAN nog een ledenborrel georganiseerd en een ledenconsultatie over de nieuwe milieuzone. Voor de komende activiteiten, zoals de masterclass over cybercrime op 2 november, zullen we een maximumaantal bezoekers moeten hanteren. Andere activiteiten zullen weer online plaatsvinden.

In deze nieuwsbrief ziet U weer een verslag van onze activiteiten de afgelopen periode. We maken ons hard voor de economie in Amsterdam-Noord en komen op voor de ondernemers in dit mooie deel van de stad. Na verschillende gesprekken met gemeenteraadsleden is het gelukt om het Herijkingsbesluit Buiksloterham van de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Dat is voor dit moment een succes, want de nieuwe plannen zijn niet goed voor het bedrijfsleven in de Buiksloterham en de rest van Noord. Veel te veel woningen en te weinig ruimte voor werk. De plannen zijn ook niet goed voor de bewoners van de Buiksloterham die er al zijn (en nog gaan komen) en ook niet voor Noord als geheel. Het was mooi om samen op te trekken met ondernemer en voorzitter van de beheergroep Buiksloterham, Peter Jeukens en met bewoner en architect John Zondag in het voorlichten van de gemeenteraadsleden. Hiermee laten we zien dat de gemeente Amsterdam zich niet moet laten leiden door éénzijdige en kwantitatieve woningbouwopgave, maar dat de gemeente bij het maken van een nieuw stuk stad ook moet kijken naar de economie. En dat werken en recreëren, naast wonen, een goede plek krijgen in dat nieuwe stuk stad.

Nu gaat het om de Buiksloterham, maar waakzaamheid is ook geboden bij de verdere ontwikkeling van de NDSM-werf en het Hamerkwartier.

Leest U ook vooral de column van Bas Kok. Over de ontwikkeling van het hotelwezen in Noord. Zijn schets koppelt, zoals vaak in zijn stukken, verleden, heden en toekomst op een logische en geheel eigen wijze aan elkaar. En prikkelt tot nadenken.

Beste leden, het lijkt alsof er weer maatregelen aangekondigd gaan worden die het maatschappelijke en economische leven weer meer laten verschuiven naar het internet. Ook in de komende periode zal de VEBAN, vooral online, verder gaan met het behartigen van de belangen van de ondernemers in Noord.

In de najaarsvergadering spreken wij daar graag verder over met U. Dat zal, zult U begrijpen wederom via een onlineverbinding zijn. Waarover later meer…

Houd moed,

Rob Post