Oude diesels vanaf volgend jaar niet meer welkom in Noord?

29 augustus

Personen- en bestelauto’s op diesel van voor 2006 (emissieklasse 3) mogen vanaf oktober 2020 niet meer in Amsterdam rijden. Het is een eerste maatregel naar een uitstootvrije hoofdstad; een missie van wethouder Sharon Dijksma.

Tot nu toe gold deze maatregel voor dieselauto’s en bestelbusjes die ouder zijn dan het jaar 2000 (emissieklasse 1 en 2).

De milieuzone geldt nu in het gebied binnen de ringweg ten zuiden van het spoor en station CS. Dus niet in Amsterdam-Noord. De gemeente heeft wel plannen om dit uit te breiden naar Noord.

De gemeente wil graag van ondernemers horen of deze maatregelen grote gevolgen hebben voor hun bedrijfsvoering en/of leveranciers. VEBAN is daarom met de verantwoordelijke ambtenaren in gesprek.

Voorziet u moeilijkheden in uw bedrijfsvoering door de eisen die er worden gesteld aan diesels en de mogelijke uitbreiding van het milieuzone gebied naar Noord? Dan horen wij hier graag meer over.

Stuur een e-mail aan Julie van Traa via julie@openbedrijvendagamsterdamnoord.nl

2025: alle bestel- en vrachtwagens binnen bebouwde kom elektrisch

In 2025 wil de gemeente dat alle bestel- en vrachtauto’s uitstootvrij zijn; elektrisch of op waterstof. Dat betekent ook dat bestelbusjes en bouwbusjes op benzine of diesel niet meer welkom zijn in de stad. Ook geldt de maatregel voor taxi’s, toeringcars en ov-bussen.

Deze beperking van dieselmotoren is een eerste maatregel naar een uitstootvrije stad. Per 2030 mag alleen nog elektrisch vervoer de bebouwde kom van Amsterdam binnenrijden, ook personenauto’s.

Het huidige aanbod van elektrische bestelbusjes op de markt is nog gering. Daarom hoort VEBAN ook graag uw mening over deze maatregel.

Reageer per e-mail aan julie@openbedrijvendagamsterdamnoord.nl

Rapport

Download en bekijk hier het Actieplan Schone Lucht (april 2019) van de gemeente Amsterdam.

Kentekenchecker

Met de kentekenchecker kunt u zien of uw voertuig op dit moment de milieuzone in mag. En of u in aanmerking komt voor een nieuwe parkeervergunning.