Marktconsultatie aanscherping milieuzone 2021

07 oktober

Op donderdag 24 september hield de gemeente Amsterdam een consultatiegesprek met leden van VEBAN over de aanscherping van de milieuzone in 2022 in de NDSM-Loods

Deze aanscherping van de milieuzone geldt vanaf 2022 voor autobussen en vrachtauto’s. Volgens dit voorgenomen besluit van het college mogen vanaf 2022 alleen vrachtauto’s en autobussen met diesel emissieklasse 6 of schoner binnen de ring A10 rijden.

Deze aanscherping heeft ongetwijfeld gevolgen voor de bedrijfsvoering van bedrijven in Amsterdam-Noord. Niet alleen voor bedrijven die zelf een wagenpark met vrachtauto’s en autobussen hebben, maar ook voor bedrijven die bereikbaar moeten zijn voor autobussen en vrachtauto’s.

VEBAN heeft zich eerder uitgesproken en haar zorgen geuit over de aanscherping van de milieuzone. Deze brief is naar het college en naar de gemeenteraad gestuurd.

Tijdens dit consultatiegesprek heeft Herman van Vuren, verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Amsterdam uitgelegd wat de aanscherping precies inhoudt. 

VEBAN wil graag weten welke gevolgen deze maatregel voor uw bedrijf heeft. Zodat hij de belangen van Noordse ondernemers kunnen behartigen.

Heeft de aanscherping vergaande gevolgen voor uw bedrijf? Dan vragen wij u vóór 21 oktober 2020 een mail te sturen naar belangenbehartiging@openbedrijvendagamsterdamnoord.nl . We verzamelen dan alle reacties en leiden ze door naar de gemeente.

Hier vindt u de Presentatie gemeente Amsterdam maatregelen milieuzones 2022 voor vracht en autobus

Het verslag en de beantwoording van de vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld: Verslag bijeenkomst VEBAN over milieuzone 2022 voor vracht en autobus, donderdag 24 september 2020

Verslag bijeenkomst VEBAN over milieuzone 2022 voor vracht en autobus, donderdag 24 september 2020 

Onder deze link vindt u het onderzoek van TNO over de effecten van de milieuzone voor de luchtkwaliteit: bestand 5 TNO 2019 R11546 Rapport milieuzones_2020_final

De brief van de wethouder: DEF Brief milieuzone 2022 vrachtauto’s en autobussen en uitstootvrije zone autobus

Aanscherping milieuzone

Aanscherping milieuzone Amsterdam 2022