Inspraakreactie VEBAN ontwikkeling Hamerkwartier

19 december

VEBAN heeft grote zorgen over het behoud van de bedrijvigheid in het Hamerkwartier, mochten de plannen van de gemeente doorgaan om hier 6.700 woningen te bouwen. Laden en lossen gaat niet samen met fietsende kinderen. Een goede nachtrust gaat niet samen met de aanvoer van goederen om zes uur ‘s ochtends.

De gemeente wil het industriële karakter van het Hamerkwartier behouden, staat in de projectnota voor inspraak Hamerkwartier. Tegelijkertijd heeft de gemeente plannen hier 6.700 woningen te laten bouwen. De VEBAN heeft in een inspraakreactie laten weten dat dit vaak niet samengaat. Rob Post: “Ik vrees dat met de huidige plannen het Hamerkwartier een tweede Buiksloterham wordt. In dit gebied zou werken ook een prominente plek krijgen, maar uiteindelijk is er bij de uitvoering weinig ruimte voor nieuwe bedrijven.”

Noord is na de crisis in de jaren tachtig en negentig een bruisend stadsdeel geworden met een divers aanbod van bedrijven en ondernemers. VEBAN pleit ervoor deze lokale economie te stimuleren in plaats van af te breken. Veel ondernemers overwegen te vertrekken. Post: “Laten we kijken hoe we deze bedrijven kunnen behouden.”

De eerste aanbeveling naar de gemeente: houd het Hamerkwartier bereikbaar. Nu al staan er files bij het kruispunt Johan van Hasseltweg/Meeuwenlaan. Hoe moet dit als hier duizenden mensen komen wonen, vraagt VEBAN zich af. Laat een tweede ontsluiting van het Hamerkwartier richting A10 daarom nu al onderzoeken.

Een tweede aanbeveling van de VEBAN: zorg voor een contactpersoon bij de projectgroep Hamerkwartier waar ondernemers terecht kunnen voor vragen over de toekomst voor hun bedrijf. Goede informatie is cruciaal voor bedrijven. Zo kunnen zij de juiste afwegingen maken voor de toekomst.

En tot slot: bied een alternatief voor bedrijven als zij niet meer kunnen blijven in het Hamerkwartier. Wijs een andere plek aan waar wel ruimte is voor industrie.