Het Coronavirus: handige links voor ondernemers

18 maart

Het Coronavirus heeft vergaande gevolgen voor het openbare leven, maar ook voor ondernemers. Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Werktijdverkorting stopgezet
De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend en terug te vinden op de website van Rijksoverheid.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Ondernemersorganisaties: 4 corona-scenario’s met maatregelen
Omdat de nood nu hard oploopt bij veel ondernemers hebben VNO-NCW en MKB-Nederland voor vier scenario’s uitgewerkt met wat er moet gebeuren om te zorgen dat de economische gevolgen van het coronavirus beheersbaar blijven. De scenario’s lopen uiteen van een tijdelijke situatie tot het ondenkbare met langdurige en grootschalige uitval in grote delen van de economie.

Meer informatie >>

Coronacrisis en huur voor horeca en winkels
Winkels en met name de horeca worden zwaar getroffen door de Coronacrisis. Drank- en eetgelegenheden moeten tot en met 6 april 2020 van overheidswege sluiten, maar veel vaste lasten zoals personeelskosten en de huurbetalingsverplichting blijven gewoon bestaan. In deze bijdrage van Corten De Geer Advocaten drie vragen en antwoorden voor ondernemers.

Lees verder >>

RSM: nieuw economische maatregelen voor ondernemers
Op dinsdagavond 17 maart 2020, heeft het kabinet nieuwe en aangepaste fiscale en economische maatregelen aangekondigd om het bedrijfsleven, werknemers en ZZP’ers tegemoet te komen. Deze steunmaatregelen zijn een aanvulling op de steunmaatregelen van 12 maart 2020. De maatregelen zorgen er onder meer voor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken het door middel van versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Hierna gaan wij in op enkele van deze maatregelen.

Lees verder >>

Algemene informatiepagina’s

De Rijksoverheid heeft verschillende informatiepagina’s ingericht. Een aantal handige links:

Bij het RIVM kunt u medische achtergrondinformatie vinden over het virus en de actueel geldende richtlijnen om verdere verspreiding te voorkomen.