Haven-Stad krijgt prioriteit bij nieuw College

07 juni

Het nieuwe College van Amsterdam heeft Haven-Stad als versnellingslocatie aangewezen. De ambities zijn torenhoog, er moeten tussen de 40.0000 en 70.000 nieuwe woningen komen in een gebied van 650 hectares groot tussen Sloterdijk, de Coenhaven en Cornelis Douwes. Allemaal binnen de ring van Amsterdam.

Dit vertelde Lubbert Hakvoort (projectmanager Haven-Stad) op een bijeenkomst van VEBAN afgelopen dinsdag, waarvoor ook de leden van ORAM uitgenodigd waren. In totaal waren zo’n dertig bedrijven aanwezig uit Amsterdam-Noord en het Havengebied.

De grote vraag is of het mogelijk is: versneld bouwen in het havengebied. Er is in 2009 een convenant afgesproken tussen drie grote bedrijven (Cargill, ICL en Fertilizers en Eggerding), de provincie en de gemeente dat hier tot 2029 niet gebouwd mag worden. Onder dit Houthaven/NDSM-convenant valt ook het Cornelis Douwes. En de bedrijven daar blijven de komende tien jaar ongemoeid, aldus Saskia Hoogstraten, planoloog voor de regionale samenwerking ZaanIJ Amsterdam die ook aanwezig was.

Toch maken de aanwezige ondernemers zich zorgen over hun toekomst. In hoeverre kunnen ze blijven als dit gebied een gemengd gebied wordt met bedrijven en bewoners, vragen sommigen zich af. Moeten we dan over 20 jaar weer verhuizen? Veel bedrijven op Cornelis Douwes komen van elders uit Noord en doen grote investeringen als ze naar Cornelis Douwes verhuizen. Andere ondernemers zoeken nog naar mogelijkheden om te verhuizen maar zien dat het moeilijk wordt, omdat de meeste posities al zijn ingenomen op Cornelis Douwes.

Geen nieuwe Passenger Terminal in Amsterdamse Coenhaven

Ander punt van zorg voor de plannen van Haven-Stad: er komt geen nieuwe Passengers Terminal in de Coenhaven, staat in het nieuwe college-akkoord. Maar de Javabrug gaat er wel komen. Dit houdt in dat cruiseschepen langer dan 260 meter niet meer in Amsterdam-centrum kunnen aanmeren. En dat de toekomst van Coenhaven een andere richting opgaat. Zo’n plotselinge koerswijziging maakt ondernemers onzeker. Ze weten soms niet meer waar ze aan toe zijn met het bestuur van Amsterdam.

Gemeente: vast aanspreekpunt voor bedrijven in leven roepen

Reden voor de gemeente om beter te gaan samenwerken met bedrijven en ze beter te informeren. Lubbert Hakvoort wil een vast aanspreekpunt voor bedrijven in het leven roepen. VEBAN juicht dit toe, zal hier samen met ORAM over in gesprek gaan met de gemeente en zo nodig faciliteren.

Rijk: investeer in metrolijn

Bereikbaarheid is tot slot een grote zorg, ook voor de gemeente Amsterdam zelf. Haven-Stad kan alleen gebouwd worden als de metrolijn Isolatorweg wordt  verbonden met CS. Het openbaar vervoer moet op orde zijn, anders loopt het vast op de A10 en de rest van het wegennet, aldus Lubbert Hakvoort. Maar voor dit stuk metrolijn is 1,3 miljard euro nodig. Dit kan alleen als het wordt medegefinancierd door het Rijk. Het Rijk zal moeten bijspringen, zeker nu Haven-Stad een versnellingslocatie is.