Gemeente informeert ondernemers over transformatie Klaprozenbuurt

03 juli

Op 30 juni jl. was er een online informatieavond voor ondernemers in de Klaprozenbuurt. De avond is op initiatief van VEBAN georganiseerd in samenwerking met de gemeente Amsterdam. De buurt verandert de komende jaren van bedrijventerrein in een gemengd gebied voor wonen en werken.

Op basis van de milieunormen, kan het grootste deel van de ondernemers die nu actief zijn in de Klaprozenbuurt terug komen in de nieuwe situatie. Het aantal vierkante meters dat voor bedrijvigheid is aangemerkt, zou in de nieuwbouwplannen ook hetzelfde moeten zijn als in de huidige situatie. Wel is het spannend in welk tempo de transformatie zal plaatsvinden. Het is namelijk aan de eigenaren en erfpachters zelf te bepalen of en wanneer ze ontwikkelen.

De gemeente stuurt naar aanleiding van deze avond een enquête naar alle ondernemers in het gebied, waarmee ze zicht wil krijgen op welke ondernemers graag in het gebied willen blijven en of de geplande ruimte voor bedrijven op die behoefte aansluit. Voor ondernemers die een andere vestigingsplek zoeken, is het loket voor bedrijfstransformatie bereikbaar op bedrijfintransformatie@amsterdam.nl.

Bent u ondernemer in de Klaprozenbuurt en wilt u zaken bij VEBAN onder de aandacht brengen? Mailt u dan naar belangenbehartiging@openbedrijvendagamsterdamnoord.nl.

Zie ook: Bedrijventerrein Metaalbewerkersweg wordt ‘Klaprozenbuurt’