Eindejaarsboodschap Rob Post: terugblik op de successen van 2018

10 december

Begin dit jaar schreef ik in mijn blog hoe het VEBAN-bestuur vol ambities het jaar in ging. Tijdens een hei-sessie in de A’DAM toren hebben we samen opnieuw scherp gesteld waar we als VEBAN voor staan.

Nu het einde van het jaar nadert, blikken wij graag met u terug op het afgelopen jaar. Waarin we de eerste mooie stappen naar onze ambities hebben gezet. In dit blog neem ik u daarin mee in vogelvlucht.

Asterweg
We hebben met de ondernemers aan de Asterweg getracht te voorkomen dat deze weg overvol raakte met woon-werkverkeer nu er zoveel huizen worden bijgebouwd in de Buiksloterham. Ruud Laarman van de Noord Amsterdamse Machinefabriek kwam met een alternatieve fietsroute over het Tolhuiskanaal en dan over de Grasweg richting de aanlanding van de pond. Een goede oplossing om verkeersstromen (fietsers en auto’s / vrachtwagens) te scheiden van elkaar.

De gemeente heeft het plan serieus onderzocht maar uiteindelijk niet overgenomen. Toch was deze actie een klein succes. Co Stor, de hoogste ambtenaar binnen Noord die verantwoordelijk is voor alle nieuwe woningbouwprojecten en aanwezig bij de bijeenkomsten, kwam tot inzicht dat sommige ondernemers niet kunnen blijven als Amsterdam-Noord wordt volgebouwd. En dat het beter is als de gemeente daar vanaf het begin van een transformatieproject eerlijk over is.

Noord/Zuidlijn
De Noord/Zuidlijn ging eindelijk rijden. Noord is niet langer het ondergeschoven stiefkindje maar hoort nu bij de stad. In tien minuten kun je op de Pijp naar de Albert Cuypmarkt of een borrel gaan drinken tussen de pakken op de Zuidas, ongehoord. Voor de opening organiseerden we met ORAM een zeer geslaagde borrel bij Arti aan het Rokin waar wij met een hele groep ondernemers uit Noord naar toe reisden met de metro!

Haven-Stad
Ook organiseerden we met ORAM een bijeenkomst over Haven-Stad. In een klaslokaal van het ROC kwamen Lubbert Hakvoort, projectmanager bij Haven-Stad, en Saskia Hoogstraten, planoloog, uitleg geven over de plannen voor het havengebied en de Cornelis Douwesterreinen. Een dertigtal ondernemers uit Noord en uit het havengebied luisterden aandachtig en stelden vragen na afloop.

Hieruit vloeide een werkbezoek aan Cornelis Douwes voort. Met Hans van Wijk, senior beleidsadviseur Havengebied, en Elske van Caspel, bedrijvenadviseur bij Grond en Ontwikkeling, bezocht VEBAN onder andere de FEBO krokettenfabriek en de timmerplaats van Fiction Factory, dat enorme decors en installaties bouwt.

Nieuwe website
Samen met Whello bouwden we deze mooie nieuwe website waar al het nieuws over Noord veel makkelijker is terug te vinden en nieuws van leden veel meer tot zijn recht komt. Caro Bonink maakte de foto’s en Pim Leushuis van Klaarwakker Producties de bewegende headers.

Hamerkwartier
De gemeente hecht veel waarde aan de input van VEBAN en blijft graag in gesprek. Dat schreef de gemeente in antwoord op de inspraakreactie die VEBAN gaf op de plannen in het Hamerkwartier. En daar zijn wij dan ook trots op. Na anderhalf jaar actief met ambtenaren te hebben gesproken over de belangen die spelen bij ondernemers, kan de gemeente niet meer om ons heen. Schroom dan ook niet om ons te betrekken bij eventuele problemen die u ondervindt n.a.v beleid van de gemeente. Met zijn allen staan we sterker dan alleen.

Acquisitie
Er is een sterk acquisitieplan gemaakt waarin de eerste stappen zijn gezet. Zo zijn de ondernemers van Pand Noord en het Kraanspoor tijdens een rondgang persoonlijk uitgenodigd door Iris en Julie voor bijeenkomsten en zet ook het bestuur actief haar netwerk in om meer bedrijven te enthousiasmeren voor een lidmaatschap.

Zaanstad
Tot slot heeft VEBAN de banden met Zaanse ondernemersverenigingen aangehaald. De VEBAN kreeg een warm ontvangst bij de Zaanse ondernemerssocieteit de Corner en is er gesproken met alle andere verenigingen. In 2019 zal VEBAN kijken waar zij nauwer kunnen samenwerken met Zaanstad.

Wij kijken uit naar een vruchtbaar 2019 en wensen u allen een mooi kerstfeest. Hopelijke zien we u op onze Kerstborrel in de Buiksloterkerk.

Met vriendelijke groet,

Namens het hele bestuur,

Rob Post