De Klaprozenweg: van Chinese muur tot gezellige stadsstraat

13 juli

De Klaprozenweg is net helemaal verbouwd tot supersnelle busbaan met aan weerszijden een rijstrook voor auto’s, fietsers en voetgangers. Op bijna geen enkele plek kunnen bewoners of bezoekers makkelijk oversteken. De Klaprozenweg vormt een Chinese muur tussen de NSDM werf en de woongebieden erachter: de Bongerd en Tuindorp Oostzaan.

De gemeente wil dit veranderen. Op meerdere plekken moeten er goede oversteekplaatsen komen, zodat de Klaprozenweg het ‘visitekaartje’ kan worden van Noord met winkels en terrassen, een ‘stadstraat’ die en een verbinding maakt tussen het hoog-stedelijke NDSM en meer vinex-woonwijken aan de andere kant.

Daarnaast wil de gemeente een fietsbrug over het Cornelis Douweskanaal aanleggen zodat de NDSM werf meer toegankelijk wordt voor de bewoners uit de Bongerd. Tot slot wil de gemeente onderzoeken of er enkele laad- en losplekken en langsparkeerplekken kunnen komen langs de Noordzijde van de Klaprozenweg.

Financiering is nog wel een groot probleem, de gemeente heeft zelf te weinig middelen om dit allemaal te realiseren.

Dit staat in de principenota Klaprozenweg / NDSM Noord. Dit gebied tussen de TT Vasumweg, het Zijkanaal I, de Strekkerweg en Stenendokweg beslaat 14 hectaren en moet ruimte bieden aan 1.600 tot 2.200 woningen. Dwars door het gebied loopt de Klaprozenweg.

Het gebied is aangewezen als versnellingslocatie in de nota Koers 2025. Maar voorlopig mag volgens de bestemmingsplannen alleen op het stuk ten zuiden van de TT Vasumweg woningen worden gebouwd. Dit valt binnen bestemmingsplan NDSM-west. Hier geldt 30 procent sociale en 70 procent vrije sector woningen met op de begane grond geen appartementen.

Voor de andere stukken in het gebied moeten verschillende bestemmingsplannen worden gewijzigd. Dit zal naar verwachting in 2020 / 2021 gebeuren. Eerst volgt nog een projectnota en vervolgens moet het College en de Gemeenteraad instemmen met een investeringsbesluit.
Daarnaast is bijna alle grond in erfpacht uitgegeven en hangt het af van hun bereidheid van de eigenaren af of deze plannen van de grond komen. Met name omdat bij wijziging van de bestemmingsplannen de verdeling zal zijn 40 % laag, 40 % midden en 20 % hoog segment.