Blog Rob Post: VEBAN-bestuur vol nieuwe ambities voor 2018

15 februari

Vorige week woensdag was er dan eindelijk de heisessie van ons VEBAN-bestuur. Of eigenlijk een torensessie. Want dankzij de connecties van Toni van het Hof, onze penningmeester, konden we terecht op de 9e verdieping van de A’DAM Toren.

Onze ‘moderator’ Marianne Janssen had ons gevraagd om een voorwerp mee te nemen dat voor ons ondernemend Noord symboliseerde. Ik had het speldje meegenomen dat mijn vader in 1971 kreeg toen hij 25 jaar bij de NDSM had gewerkt. Voor mij, niet komend uit een ondernemersgezin, staat dit voor werkend Noord. En ik kon er meteen een bekentenis bij kwijt, namelijk dat ik geen echte ondernemer ben. Wellicht ondernemend, maar geen echte ondernemer. Ik weet nog goed dat ik, het zal in de 70-er jaren zijn geweest, dacht dat ik nu toch echt die pizzeria moest beginnen die er toen nog niet in Noord was (San Remo bij Mosveld de eerste?). Later nog gedacht aan een squash-centrum (Squash-Up aan Floraweg). Maar in beide gevallen heb ik het niet gedaan.

Mijn mede-bestuursleden kwamen net als ik bij de karakterisering van ondernemend Noord op woorden als: nuchter, onafhankelijk, no-nonsense, hard werkend, ambachtelijk, doorzettingsvermogen, pioniersmentaliteit, maar ook rafelig, hip, stoer, creatief.

Verbinding, actueel betrokken, gezelligheid maar ook invloed – daar staat de VEBAN voor
De middag ging vooral over de vraag: hoe zien we de toekomst van VEBAN? Wat willen we als bestuur bereiken? En waarom willen bedrijven zich graag bij ons aansluiten? Al snel kwamen we tot de conclusie dat ondernemers in Noord om allerlei redenen lid willen worden. Ik noem er enkele.

De VEBAN zorgt voor verbinding en onderling contact tussen ondernemers. VEBAN is een actief en effectief netwerk waarbij je elkaar werk gunt en waar je graag bij wilt horen. De VEBAN weet wat er speelt in Noord, actueel en betrokken. De VEBAN is inhoudelijk en doet ertoe. Zij heeft invloed en macht, is onomstotelijk en stevig en maakt een vuist voor haar leden. VEBAN doet aan belangenbehartiging, maar ook vormt de VEBAN een gezellige ontmoetingsplek waar je gelijkgestemden treft en elkaars verhalen herkent. En wat toch ook vooral als een wens voor de toekomst werd gezien: de VEBAN is divers, heeft een ledenbestand met oude en jonge ondernemers, autochtoon en allochtoon, oud-Noord gecombineerd met nieuw-Noord.

Om dat te kunnen zijn, willen we als VEBAN beschikken over een toekomstvisie waarmee we invloed kunnen uitoefenen op de overheid en de politiek. We zullen daartoe een sterk netwerk moeten opbouwen bij journalisten en beïnvloeders, bij ambtenaren en bestuurders. VEBAN wil uitdrukkelijk de belangen van de Noordse ondernemers behartigen op het stadhuis nu het lokale bestuur in het stadsdeel geen invloed meer heeft. We willen onze leden nog beter informeren over wat er gaande is in Noord en in de stad als geheel. Om daarmee onze leden te ontzorgen zodat ze kunnen doen waar ze goed in zijn: ondernemen.

Onze ambities op een rij
Om dit allemaal te bereiken gaan we het komende jaar werken aan een aantal ambities:

  • Ledenwerving, uitgroeien tot 500 leden.
  • VEBAN wordt goede gesprekspartner van de overheid: de gemeente kan niet om ons heen.
  • Een betere verdeling tussen wonen en werken in de plannen van het stadhuis.
  • Een goed ondernemersklimaat in Amsterdam-Noord, zodat ons stadsdeel aantrekkelijk blijft voor ondernemers.
  • Genoeg geld voor het professionele verenigingsbureau.
  • Bekendheid, zodat een ondernemer die zich in Noord vestigt, weet dat de VEBAN bestaat.

Op dit punt was de middag al een eind gevorderd. De rest van de tijd die we samen hadden, hebben we besteed aan allerlei mogelijke plannetjes om onze doelen te bereiken. Toen Marianne Janssen afscheid nam en het bestuur aan de gezamenlijke maaltijd ging, tolden onze hoofden van de uitgesproken ambities en plannen. Dit VEBAN-bestuur gaat er tegenaan de komende tijd!