Behoud Pllek totdat de grond een permanente functie krijgt

13 maart

Er is de afgelopen weken veel te doen rondom Pllek. Deze bijzondere horecalocatie werd opgestart in 2012 door Sjoerd Steenbeek, nadat hij een prijsvraag van de gemeente had gewonnen. De winnaar mocht een tijdelijk horecaconcept uitbaten op het toen nog braakliggend stuk grond op de NDSM-werf. In 2022 zal de vergunning van Pllek verlopen en van verlenging is vooralsnog geen sprake. Terwijl er is vastgesteld dat het gebied tot 2028 niet wordt ontwikkeld.

Tijdelijke initiatieven zijn uiteraard eindig zodra er een definitieve bestemming is gevonden. VEBAN vraagt zich echter af, waarom Pllek nu al zou moeten wijken. Komt er een ander tijdelijk initiatief, met alle nodige investeringen en ondernemersrisico’s van dien? En wat is daarvan de meerwaarde, als er nu een succesvol concept draait met toegevoegde waarde voor het gebied? Daarbij mag niet worden vergeten dat Pllek werk biedt aan 100 medewerkers. Waarom zouden deze mensen eerder dan nodig hun baan moeten verliezen?

VEBAN vraagt de gemeente om haar besluit nog eens kritisch tegen het licht te houden. Wij roepen de gemeente op om de vergunning van Pllek te verlengen tot aan het moment dat het stuk grond een andere functie zal krijgen.

Wilt u uw collega-ondernemer steunen? Dan kunt u de petitie ondertekenen via deze link.