Herinrichting Asterweg: geen alternatieve fietsroute

03 september

Er komt geen alternatieve fietsroute over het Tolhuiskanaal, zoals dit voorjaar voorgesteld door een groep ondernemers van de Asterweg. Dat was de uitkomst naar het haalbaarheidsonderzoek dat projectgroep Buiksloterham heeft gedaan naar dit voorstel van Ruud Laarman van de Noord Amsterdamse Machinefabriek.

De Asterweg wordt steeds drukker, zeker nu er steeds meer woningen bijkomen in de omgeving. Voor de gemeente reden om gescheiden fiets- en voetpaden aan te leggen en laden en lossen op de weg te verbieden.

Maar volgens veel ondernemers maken de plannen van de gemeente de weg niet veiliger. Vrachtwagens kunnen niet meer stil staan, moeten blind insteken en de weg wordt smaller terwijl het aantal auto’s, vrachtwagens, touringcars en stadsbussen alleen maar toeneemt. Waarom niet een deel van de verkeersstromen omleiden?

Voorstel niet haalbaar
Het voorstel is door de gemeente serieus onderzocht, waarbij eind juli werd geconcludeerd dat een alternatieve fietsroute niet mogelijk is. De kosten zijn te hoog en het kavel waar het fietspad moet worden aangelegd, is vergeven aan woningbouwvereniging de Alliantie. Er is te weinig ruimte voor een breed fietspad van tenminste 4 meter en het risico is te groot dat eigenaren en bewoners langs de route bezwaar maken tegen dit plan, waardoor het plan alsnog niet doorgaat.

De Asterweg blijft hiermee een van de vijf drukste fietsroutes van Amsterdam. Over de weg rijdt ook veel ander verkeer en dit zal naar verwachting alleen maar toenemen. En daarmee kan de weg niet een 30 km weg worden, maar blijft het een 50 km weg. En daarvoor geldt in Nederland: gescheiden fiets- en voetpaden.

Geen uitstel herinrichting
Uitstel voor herinrichting – een andere suggestie van VEBAN, gezien de enorme bouwput die er zal komen met de bouw van het congrescentrum op Overhoeks – is voor de gemeente ook geen optie. De weg gaat volgend jaar sowieso op de schop, omdat Nuon een warmtenet gaat aanleggen. En daarbij willen nu ook telecombedrijven, Waternet en Liander werkzaamheden uitvoeren in de grond. De Asterweg zal midden 2019 worden opgebroken en heringericht.

Bereikbaarheid en logistiek 
De gemeente wil wel in 2019 een fietsbrug aanleggen over het Tolhuiskanaal naar de Grasweg ter hoogte van het geplande Yotel in het verlengde van de Chrysantenstraat. Dit kan de Asterweg voor een deel ontzien van fietsers.

Ook wil de gemeente bij de aanleg van de pont een bufferzone gaan aanleggen voor vrachtwagens om sommige gedupeerde ondernemers te helpen bij logistiek.