Amsterdams bedrijfsleven op bezoek in de ambtswoning

22 november

Op 20 november bracht het Gemeenschappelijk Bedrijfsleven Amsterdam een bezoek aan de ambtswoning voor een conferentie met burgemeester Halsema en de wethouders Everhardt en Groot Wassink. Namens VEBAN was bestuurslid Ingrid van der Oord daarbij aanwezig. 

Tijdens de conferentie zijn er aan het College van Amsterdam concrete voorstellen gedaan om de gemeentelijke plannen te verbeteren en de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid te versterken.

In het kort de voorstellen:

Aansluiting arbeidsmarkt
Huib van Santen (VAZO): “Vandaag doen wij de wethouder het aanbod om actief mee te doen met de aanpak van het College tegen Arbeidsmarktdiscriminatie. Wij geloven dat met een bewustwoordingscampagne meer positiviteit wordt gegenereerd en het beoogde resultaat wordt behaald, dan met repressiemaatregelen. Naming en shaming dragen er niet aan bij en zullen wij als verenigd bedrijfsleven niet ondersteunen.”

Ruimte voor alle soorten werk
Paul Wevers (ORAM): “Alle Amsterdammers, op kantoor, in de dienstverlening of in de productie, moeten kunnen wonen én werken in hun stad. We moeten voorkomen dat de grote groei van Amsterdam ten koste gaat van ruimte voor werk. Met georganiseerde participatie kan het bedrijfsleven adviseren over ruimtelijke plannen van de gemeente. Om zo, gezamenlijk en met innovatieve oplossingen , ruimte voor wonen én werken (in alle soorten) te houden.”

Regionalisering
Bart Drenth (MKB Amsterdam):“Wij geloven dat de oplossingen voor de uitdagingen van Amsterdam in de Metropoolregio liggen. Maar op dit moment is de regio niet zichtbaar genoeg bij gemeentelijke plannen. Regionale samenwerking moet coherenter en minder vrijblijvend. Bijvoorbeeld met een MRA-toets bij elk gemeentelijk plan.”

Participatie bedrijfsleven
Hans Bakker (VNO NCW Metropool Amsterdam): “Participatie van het bedrijfsleven moet standaard worden meegenomen bij beleidsplannen en niet afhankelijk zijn van het omgevingsbewustzijn van betrokken ambtenaren. Wij stellen een ‘gemeentebrede’ aanpak in een vroege fase van beleidsvorming voor, met een bedrijvenpanel naar voorbeeld van de MKB-toets die landelijk wordt gehanteerd, voor zowel grote als kleinere beleidsplannen. Uiteindelijk willen we komen tot een vorm van co-productie van programma’s.”

Het Gemeenschappelijk Bedrijfsleven Amsterdam (GBA) bestaat uit: VEBAN, VAZO, Vereniging Amsterdam City, OV Westpoort, Koninklijke Horeca Amsterdam, MKB Amsterdam, VNO NCW Metropool Amsterdam en ORAM. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 2.500 bedrijven in Amsterdam.

Download hier het sfeerverslag van deze miniconferentie.