Haven-Stad

40.000 tot 70.000 woningen

De ambities voor Haven-Stad zijn torenhoog. Er moeten tussen de 40.0000 en 70.000 nieuwe woningen komen in een gebied van 650 hectare groot tussen Sloterdijk, de Coenhaven en het Cornelis Douwes gebied. Allemaal binnen de ring van Amsterdam. Nu zijn dit grotendeels bedrijventerreinen. Op Cornelis Douwes staan 16.500 woningen ingetekend. Maar deze kunnen pas na 2029 gebouwd worden. Tot die tijd valt het gebied onder een convenant.

Samenvatting ontwikkelstrategie Haven-Stad

Officiële documenten Haven-Stad

  • DOCUMENT – Samenvatting VEBAN Haven-Stad
  • LINK – Ontwikkelstrategie Haven-Stad, juni 2017
  • DOCUMENT – Verkorte versie ontwikkelstrategie Haven-Stad, juni 2017
  • DOCUMENT – Bijlage Economische Ruimtelijke Verkenning ZaanIJ