Hamerkwartier

Een autoluwe wijk met 6.700 woningen

Een autoluwe wijk met 6.700 woningen waar bewoners een rondje hardlopen langs de Meeuwenlaan, Johan van Hasseltweg en de IJ-oevers tot aan IJpontplein. Dat heeft de gemeente Amsterdam voor ogen met het Hamerkwartier. Met ook ruimte voor ondernemers. Het industriële karakter van de wijk moet behouden blijven met een mix van 2/3 wonen en 1/3 werken. In de ontwerpplannen zijn ook bedrijfsloodsen opgenomen. Uiteindelijk zal het aantal werkenden in het Hamerkwartier verdubbelen tot 5.000 mensen.

Samenvatting projectnota Hamerkwartier

Inspraakreactie

In december 2017 heeft VEBAN in een inspraakreactie haar zorgen geuit over de plannen die de gemeente voor het Hamerkwartier heeft.

De eerste aanbeveling naar de gemeente: houd het Hamerkwartier bereikbaar. Nu al staan er files bij het kruispunt Johan van Hasseltweg/Meeuwenlaan. Hoe moet dit als hier duizenden mensen komen wonen, vraagt VEBAN zich af. Laat een tweede ontsluiting van het Hamerkwartier richting A10 daarom nu al onderzoeken.

Een tweede aanbeveling van de VEBAN: zorg voor een contactpersoon bij de projectgroep Hamerkwartier waar ondernemers terecht kunnen voor vragen over de toekomst voor hun bedrijf. Goede informatie is cruciaal voor bedrijven. Zo kunnen zij de juiste afwegingen maken voor de toekomst.

En tot slot: bied een alternatief voor bedrijven als zij niet meer kunnen blijven in het Hamerkwartier. Wijs een andere plek aan waar wel ruimte is voor industrie.

Hamerkwartier Werkt

In oktober 2019 presenteerde de gemeente de nota ‘Hamerkwartier werkt’. Hierin staan maatregelen voor een levendige woonwijk, gemengd met bedrijfsloodsen en kantoorpanden. De gemeente heeft duidelijk de ambitie om de bedrijvigheid in het gebied te behouden. 

Op 6 november 2019 is deze nota aan de ondernemers van het Hamerkwartier voorgelegd. Onze voorzitter Rob Post sprak tijdens die bijeenkomst namens alle ondernemers in Noord zijn enthousiasme uit over het feit dat gemeente zo nadrukkelijk rekening houdt met de bedrijven. Met als kanttekening dat er geen blauwdruk bestaat voor gebiedsontwikkeling en de markt zich niet laat leiden.

Hij riep de gemeente op om vooral aan te sluiten bij de huidige bedrijven. Dat zal de kans van slagen van het plan vergroten. Zonder de huidige ondernemers, wordt het lastig om het gebied te ontwikkelen zoals de gemeente dat voor ogen heeft, aldus Rob. 

Daarnaast heeft VEBAN nog altijd zorgen over de bereikbaarheid van het gebied. Vele parkeerplaatsen gaan op de schop en het Hamerkwartier is nu al slecht bereikbaar door bouwwerkzaamheden. VEBAN blijft dit aankaarten in gesprekken met de gemeente.

Lees ook ons artikel over Hamerkwartier Werkt, gepubliceerd in november 2019.

Documentatie Hamerkwartier

  • LINK – Projectnota voor inspraak Hamerkwartier november 2017
  • DOCUMENT – Inspraakreactie VEBAN, december 2017
  • DOCUMENT – Samenvatting VEBAN Projectnota Hamerkwartier
  • DOCUMENT – Concept Nota Hamerkwartier Werkt
  • DOCUMENT – Samenvatting Gemeente Hamerkwartier Werkt