Asterweg

Niet meer laden en lossen op de Asterweg

De gemeente heeft plannen om de Asterweg opnieuw in te richten. Om de weg veiliger te maken, moeten verkeersstromen worden gescheiden. Dat betekent onder andere dat er langs de weg fietspaden komen. Hierdoor mogen vrachtwagens niet meer stoppen op de weg. Dat maakt laden en lossen een stuk lastiger.

Veel ondernemers vrezen dat de weg juist nog onveiliger wordt. Zij verwachten rondjes te moeten gaan rijden tot zij een mogelijkheid zien om te laden en lossen. Naast al het bouwverkeer dat via deze weg naar Overhoeks moet terwijl de weg smaller zal worden. Dat maakt het nog gevaarlijker.

Meer dan 20 ondernemers zijn verenigd in een actiegroep, gesteund door VEBAN. Zij vragen aan de gemeente opzoek te gaan naar alternatieven voor het vele verkeer over de Asterweg.

Bekijk hier de lijst van aangesloten ondernemers.

Alternatieve fietsroute

Er is simpelweg te veel verkeer dat nu gebruik maakt van deze belangrijke doorvoer route. Dus waarom niet de fietsers een geheel eigen fietspad geven richting Overhoeks? Een fietspad in het verlengde van de Ridderspoorweg die wordt doorgetrokken naar de Grasweg. En zo de twee verkeersstromen – het autoverkeer en de fietsers die naar de pont gaan – van elkaar scheiden?

Dit alternatief van Ruud Laarman (NAM) werd op een bijeenkomst op 24 april bij Tri-Sure gepresenteerd aan Co Stor, hoofd gebiedsontwikkeling Amsterdam-Noord en Marian Steenhagen, verantwoordelijk voor Buiksloterham. Co Stor heeft toegezegd deze alternatieve fietsroute te onderzoeken op haalbaarheid.

Voorstel niet haalbaar
Het voorstel is door de gemeente serieus onderzocht, waarbij eind juli 2018 werd geconcludeerd dat een alternatieve fietsroute niet mogelijk is. De kosten zijn te hoog en het kavel waar het fietspad moet worden aangelegd, is vergeven aan woningbouwvereniging de Alliantie. Er is te weinig ruimte voor een breed fietspad van tenminste 4 meter en het risico is te groot dat eigenaren en bewoners langs de route bezwaar maken tegen dit plan, waardoor het plan alsnog niet doorgaat.

De Asterweg blijft hiermee een van de vijf drukste fietsroutes van Amsterdam. Over de weg rijdt ook veel ander verkeer en dit zal naar verwachting alleen maar toenemen. En daarmee kan de weg niet een 30 km weg worden, maar blijft het een 50 km weg. En daarvoor geldt in Nederland: gescheiden fiets- en voetpaden.

Geen uitstel herinrichting
Uitstel voor herinrichting – een andere suggestie van VEBAN, gezien de enorme bouwput die er zal komen met de bouw van het congrescentrum op Overhoeks – is voor de gemeente ook geen optie. De weg gaat volgend jaar sowieso op de schop, omdat Nuon een warmtenet gaat aanleggen. En daarbij willen nu ook telecombedrijven, Waternet en Liander werkzaamheden uitvoeren in de grond. De Asterweg zal midden 2019 worden opgebroken en heringericht.

Bereikbaarheid en logistiek 
De gemeente wil wel in 2019 een fietsbrug aanleggen over het Tolhuiskanaal naar de Grasweg ter hoogte van het geplande Yotel in het verlengde van de Chrysantenstraat. Dit kan de Asterweg voor een deel ontzien van fietsers.

Ook wil de gemeente bij de aanleg van de pont een bufferzone gaan aanleggen voor vrachtwagens om sommige gedupeerde ondernemers te helpen bij logistiek.